Rintaro Hara+Yu Hara | Works

Roppongi Sugoroku

Roppongi Sugoroku
Roppongi Sugoroku
Roppongi Sugoroku
Roppongi Sugoroku
Roppongi Sugoroku
Roppongi Sugoroku
Roppongi Sugoroku
Roppongi Sugoroku
Roppongi Sugoroku
Roppongi Sugoroku
Roppongi Sugoroku
  • Roppongi Sugoroku
  • Year: 2023
  • Place: Roppongi Art Night 2023

Photo:Keizo Kioku

 

ページのトップに戻る